Zestawienie dotyczące liczby pacjentów chorych na zapalenie płuc oraz przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych
Dane za lata 2016 - 2020
Opis
Załącznik
  • Opis

    Zestawienie dotyczy liczby pacjentów z zapaleniem płuc i przewlekłymi chorobami dolnych dróg oddechowych w latach 2016- 2020 (rok 2020 zawiera dane do sierpnia włącznie).

    Dane zostały przedstawione w podziale na grupy wieków pacjentów. Dane zawierają pacjentów leczonych we wszystkich rodzajach świadczeń, lecz dodatkowo, przedstawiono liczbę pacjentów, którzy zostali wypisani ze szpitala z trybem wypisu – zgon.

    Do analizy pacjentów chorych na zapalenie płuc przyjęto kody rozpoznań ICD10: J12, J13, J14, J15, J16, J17,  J18, J22, wraz z rozszerzeniami natomiast do analizy pacjentów przewlekłymi chorobami dolnych dróg oddechowych przyjęto kody ICD10: J40, J41, J42, J43, J44, J45, J46, J47, wraz z roszerzeniami


    • Załącznik