Zestawienie dotyczące liczby personelu medycznego w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia
Umowy z NFZ na 2020 r.
Opis
Załączniki
 • Opis

  Zestawienie dotyczy liczby personelu medycznego w poszczególnych zawodach medycznych wykazanego przez świadczeniodawców do realizacji świadczeń w ramach umowy z NFZ w 2020 r.

  Dane zostały przygotowane wg stanu na październik br. i dotyczą lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów i felczerów.

  Dane zostały przedstawione w podziale na oddziały wojewódzkie NFZ oraz rodzaje świadczeń.

  W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów zaprezentowano podział na poszczególne dziedziny medycyny.


  • Załączniki