Zestawienie dotyczące liczby wizyt w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz liczby hospitalizacji dla pacjentów z rozpoznaniem I25
Dane za lata 2011 - 2019
Opis
Załączniki
  • Opis

    Zestawienie dotyczy liczby wizyt w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz liczby hospitalizacji dla pacjentów z rozpoznaniem: Przewlekła choroba niedokrwienna serca (wg. kodu ICD-10: I25, I25.0, I25.1, I25.11, I25.111, I25.112, I25.113, I25.2, I25.21, I25.22, I25.3, I25.31, I25.311, I25.312,  I25.4, I25.41, I25.5,I25.6, I25.8, I25.81, I25.9,I25.91 w latach 2011 – 2019 wraz z kwotą refundacji tych świadczeń.

    • Załączniki