Zestawienie dotyczące liczby wizyt w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz liczby hospitalizacji dla pacjentów z rozpoznaniem J44
Dane za lata 2011 - 2019
Opis
Załączniki
  • Opis

    Zestawienie dotyczy liczby wizyt w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz liczby hospitalizacji dla pacjentów z rozpoznaniem: Inna przewlekła zaporowa choroba płuc (wg. kodu ICD-10: J44, J44.0, J44.1, J44.8, J44.81, J44.811, J44.812, J44.813, J44.9, J44.91, J44.911, J44.912 w latach 2011 – 2019 wraz z kwotą refundacji tych świadczeń.

    Dane dotyczące hospitalizacji w 2019 r. zostały przedstawione w podziale na oddziały wojewódzkie NFZ, grupy wiekowe oraz tryby przyjęcia do szpitala.


    • Załączniki