Informacje o liczbie świadczeniodawców POZ (liczba deklaracji POZ do: lekarza, pielęgniarki, położnej – bez medycyny szkolnej), liczbie wykonanych świadczeń profilaktycznych (CHUK, cytologia, gruźlica) oraz profilaktyczne programy zdrowotne
Dane za rok 2019
Opis
Załączniki
  • Opis

    W pliku Świadczeniodawcy POZ znajdują się dane nt. świadczeniodawców POZ. W przypadku danych dotyczących deklaracji, zawierają one liczbę deklaracji osób posługujących się numerem PESEL. Deklaracje zaakceptowane, stan raportów z dnia 31.07.2020. 

    W pliku Programy profilaktyczne znajdują się dane nt. profilaktyczne programy zdrowotne za rok 2019.