Informacje dotyczące liczby osób chorujących na hiperkaliemie w Polsce, liczby hospitalizacji z powodu hiperkaliemii oraz kosztów leczenia
Dane obejmują lata pełne lata 2017-2019 oraz pierwsze półrocze 2020 roku.
Opis
Załączniki
  • Opis

    Zestawienie prezentuje liczbę unikalnych pacjentów, którym udzielono świadczenia z rozpoznaniem głównym E87.5 lub rozpoznaniem głównym hospitalizacji E87.5 w danym roku, liczbę unikalnych pacjentów, w przypadku których sprawozdano hospitalizację z rozpoznaniem głównym E87.5 w danym roku oraz koszty leczenia pacjentów, w przypadku których sprawozdano hospitalizacje z rozpoznaniem głównym E87.5 (jest to koszt wszystkich świadczeń w ramach hospitalizacji) lub świadczeń z rozpoznaniem głównym E87.5. 

    Dane obejmują lata pełne 2017-2019 oraz pierwsze półrocze 2020 roku. W przypadku danych za rok 2020, ze względu na czasowe uproszczenie procesów sprawozdawczych związanych z pandemią SARS-Cov 2, dane mogą być niekompletne.

    • Załączniki