Szacuje się, że w Polsce na astmę choruje 2 mln osób. W raporcie przedstawiono dane dot. epidemiologii, udzielonych świadczeń i zrealizowanych receptach.