Celem raportu jest przedstawienie danych w zakresie epidemiologii padaczki, udzielonych świadczeń, zrealizowanych recept na refundowane leki przeciwpadaczkowe.