Celem raportu jest przedstawienie danych w zakresie epidemiologii osteoporozy, udzielonych świadczeń, zrealizowanych recept na leki stosowane w leczeniu osteoporozy, ciągłości farmakoterapii oraz złamań osteoporotycznych.